ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Greek

 

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα « ntailaw» , όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το δικηγορικό γραφείο της κας Αικατερίνης Νταή-Αποστολοπούλου.

Η κα Κατερίνα Νταή-Αποστολοπούλου, είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999. Απόφοιτος και  κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο (Master of Science in Civil Law) του  Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Μέλος της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Εξέτασης ενστάσεων Κτηματολογίου για τους Δήμους Καισαριανής και Μελισσίων, κατά τα έτη 2001 και 2002. Γλώσσες εργασίας του γραφείου, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Το γραφείο εξειδικεύεται αποκλειστικά στους τομείς του αστικού δικαίου ( δίκαιο συμβάσεων, ακινήτων, αδικοπραξιών, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, προστασία καταναλωτών και δανειοληπτών), του εργατικού δικαίου, της πνευματικής ιδιοκτησίας και του εμπορικού δικαίου. Λόγω όμως της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας αλλά και της αλληλεπίδρασης πολλές φορές περισσότερων κλάδων δικαίου, παρέχονται – σε σχέση με την συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση- νομικές υπηρεσίες και σε ζητήματα ποινικού , συνταξιοδοτικού και φορολογικού-διοικητικού δικαίου από εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου.

 Σκοπός μας είναι η παροχή άριστων , υψηλής ποιότητας και αξιόπιστων δικηγορικών υπηρεσιών, στην καλύτερη δυνατή αμοιβή, και με την μέγιστη ακεραιότητα, επιμέλεια και σεβασμό στην Δεοντολογία και παραδόσεις του Δικηγορικού Σώματος και βεβαίως η εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε πελάτη.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε απορία ή νομικό ζήτημα σας απασχολεί.