Υιοθεσία και Ανθρώπινη αναπαραγωγή

Ελληνικά

 
Η  γενετική επιστήμη επιδεικνύει θεαματικά αποτελέσματα βοηθώντας στην ικανοποίηση του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος για απόκτηση τέκνων. Η ελληνική νομοθεσία έχει  προ πολλού περιλάβει στο σύστημα του Αστικού Κώδικα, όλες τις νέες δυνατότητες που η γενετική τεχνολογία παρέχει, αναφορικά με την υπέρβαση εμποδίων γονιμότητας ή τεκνοποίησης, ρυθμίζοντας τις επιλογές, διαδικασία και δικαιώματα  νομικών και βιολογικών γονέων . Και αν τελικά οι βιολογικές προκλήσεις δεν μπορούν να ξεπεραστούν, η υιοθεσία, αποτελεί γνωστή και αποδεκτή από τα αρχαία χρόνια, νομική λύση απόκτησης κατιόντα.. Όποια και αν είναι η επιλογή σας ή η δική σας ανάγκη, σας παρεχουμε όχι μόνο τις νομικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σε αυτή την συνήθως μακρά διαδικασία, αλλά και την ηθική μας στήριξη και ενθάρρυνση, και θα χαρούμε μαζί σας, περήφανοι ότι συμβάλλαμε κάπως και εμείς  στην απόκτηση του παιδιού σας.
 
.