ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ελληνικά

Παρέχονται νομικές υπηρεσίες (συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση) σε  όλα τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως γάμος και συμβίωση , διάσταση και διαζύγιο, επιμέλεια και διατροφή τέκνων, διατροφή  γενικά, διατροφή συζύγου και συμμετοχή στην περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, υιοθεσία και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, δικαστική συμπαράσταση και επιτροπεία