Επιμέλεια και διατροφή τέκνων

Ελληνικά

Πιθανότητα θα είστε καλύτεροι γονείς αν γνωρίζετε εξ αρχής τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις σας ως γονείς. Όταν οι  σχέσεις εξάλλου μεταξύ των γονέων είναι  καλές, κανείς δεν σκέφτεται τη δικαστική οδό για την επίλυση διαφωνιών για την ανατροφή των παιδιών. Αλλά ένα διαζύγιο ή μια διάσταση των γονιών αλλάζει τα πάντα. Συνήθης πλέον είναι και η εκτός γάμου απόκτηση παιδιού. Μπορείτε  να απευθυνθείτε στο γραφείο μας, για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά  τις  νομικές σας σχέσεις με το/τα παιδι/ιά σας, όπως με την ίδρυση της σχέσης γονέα και τέκνου, (ιδίως πατέρα –τέκνου), την αναγνώριση τέκνου, το όνομα και επώνυμο τέκνου, τη διατροφή του κατά τη διάρκεια του γάμου ή τη διάσταση και μετά το διαζύγιο, την επικοινωνία με το τέκνο, την ανατροφή και επιμέλειά του, τη διαχείριση  της περιουσίας του.