Προστασία Καταναλωτών και δανειοληπτών

Ελληνικά

Ως ειδικότερο αντικείμενο τόσο του δικαίου των συμβάσεων όσο και των αδικοπραξιών , το Γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους δικαστική υπόθεση αλλά και εξώδικη διευθέτηση στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή , είτε στα πλαίσια συμβατικών  σχέσεων (τραπεζικές συμβάσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, κλπ.), είτε στα πλαίσια προσβολής περιουσιακών δικαιωμάτων και της ζωής και υγείας ( ελαττωματικά προϊόντα, ευθύνη των παρεχόντων υπηρεσίες , προστασία ανηλίκων, κλπ.). Επίσης το Γραφείο αναλαμβάνει πλήρως  την εξώδικη και δικαστική ρύθμιση οφειλών, υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με τον ν. 3869/2010.