Τιμολογιακή Πολιτική

Ελληνικά


 

Εφόσον έχετε επιλέξει έναν δικηγόρο για να του αναθέσετε την υπόθεσή σας, σιγουρευτείτε ότι έχετε καταλάβει τον τρόπο χρέωσης για τις υπηρεσίες του. Οι προβλεπόμενοι και συνήθεις τρόποι χρέωσης είναι , ανά ώρα, εργολαβικά ή εφάπαξ/κατ’ αποκοπήν αμοιβή. Εάν  λόγω του φόρτου   και του όγκου των νομικών σας υποθέσεων επιθυμείτε μια πιο μόνιμη και πιο συμφέρουσα οικονομικά συνεργασία, είναι δυνατό να συμφωνηθεί και μηνιαία αμοιβή. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, δεν επιτρέπεται οι δικηγορικές υπηρεσίες να παρέχονται δωρεάν και ότι επίσης οι αμοιβές των δικηγόρων στην Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Η αμοιβή του γραφείου ορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, και εξαρτάται από τη φύση και τη δυσκολία της υπόθεσης, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν , τον χρόνο που πρέπει να αφιερωθεί, λαμβανομένης υπόψη και της προσωπικής κατάστασης του πελάτη. Το γραφείο μας, έχει τη δυνατότητα να συμφωνεί ανταγωνιστικές και προσιτές αμοιβές, οπωσδήποτε όμως αξιοπρεπείς και ανάλογες με τις γνώσεις, την εμπειρία και την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Μέρος ή το σύνολο της αμοιβής προκαταβάλλεται, αναλόγως και της –δικαστικής αν απαιτείται- προόδου της υπόθεσης. Η αμοιβή για παρεχόμενες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις καταβάλλεται αμέσως κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα και με τη φορολογική νομοθεσία.  Τυχόν εργολαβική αμοιβή (για δικαστικές μόνο υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο) καταβάλλεται μόνο εάν και αφού πράγματι εισπράξετε χρηματική αποζημίωση. Όλα τα έξοδα και δαπάνες ανεξαιρέτως, όπως πχ φόροι, τέλη, ένσημα, κλπ. προκαταβάλλονται πριν παρασχεθεί η υπηρεσία και διεκπεραιωθεί η ενέργεια στην οποία αφορούν. Όλες οι αμοιβές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.